Misyon - Vizyon

Misyonumuz

Bakanlığımız amaç ve hedefleri doğrultusunda;

mali ve mali olmayan iş süreçlerinin koordinasyon ve kontrolünü sağlamak,

hesap verme sorumluluğunu yerine getiren bir yapı oluşturarak

Bakanlık faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

 

Vizyonumuz

Bakanlığımıza yol göstericilik ve danışmanlık çalışmaları kapsamında yön veren ve

bu özelliğiyle örnek gösterilen bir Strateji Geliştirme Başkanlığı olmak.